Protokół nr XVII 2019 z XVII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

odbytej w dniu 2 grudnia 2019r. o godz. 15.30

w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.