Zarządzenie nr 0050.120.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.