Zarządzenie nr 0050.118.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  15  listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2020-2023.