Zarządzenie nr 0050.117.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  14 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn."Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 72 do działki nr 689/2 położonej w Grzymiszewie"