Zarządzenie nr 0050.116.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok.