Zarządzenie nr 0050.114.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  5 listopada 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.;"Budowa drogi w mierjscowości Kiszewy".