Uchwała RIO w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2019 r. wyrażająca opinię o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2023