Zarządzenie nr 0050.113.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  31 października  2019 roku

w sprawie przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok