Zarządzenie nr 0050.111.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  30 października  2019 roku

 w sprawie przekazania w najem lokalu użytkowego zanajdujacego się w budynku na nieruchomości w obrębie Tuliszków, oznaczonej numerem działki 980/41.