Zarządzenie nr 0050.110.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  24 października 2019 roku

 w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pożytku publicznego.