Zarządzenie nr 0050.109.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  21 października 2019 roku

 w sprawie powołania komisji  przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa drogi gminnej KD-1, KD-2 i KD-3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie aktywizacji gospodarczej w Tuliszkowie"