Zarządzenie nr 0050.108.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  17 października  2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.