Protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego

w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji.