Infromacja o czasie pracy Komisji do spraw referendum w dniu Referendum.

Miejska Komisja do Spraw Referendum rozpoczyna pracę od godz. 6:00 ( w Urzędzie Gminy i Miasta sala nr 003)

Obwodowa Komisja do sprwa Referendum nr 1 w Tuliszkowie - rozpoczyna pracę o godz. 5:25

Obwodowa Komisja do sprwa Referendum nr 2 w Tuliszkowie - rozpoczyna pracę o godz. 5:20

Obwodowa Komisja do sprwa Referendum nr 3 w Tuliszkowie - rozpoczyna pracę o godz. 5:10

Obwodowa Komisja do sprwa Referendum nr 4 w Ogorzelczynie - rozpoczyna pracę o godz. 5:40

Obwodowa Komisja do sprwa Referendum nr 5 w Grzymiszewie - rozpoczyna pracę o godz. 5:50

Obwodowa Komisja do sprwa Referendum nr 6 w Smaszewie- rozpoczyna pracę o godz. 6:00