Wyjaśnienia Komisarza Wyborczego

 w Koninie I z dnia 26 listopada 2019 r.

 dotyczące sposobu przeprowadzenia głosowania w referendum gminnym

 w sprawie odwołania rady miejskiej w Tuliszkowie

zarządzonym na dzień 8 grudnia 2019 r.