POSTANOWIENIE NR 321/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie sprostowania postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie I nr 316/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum