Zawiadomienie o XVII sesji RM w Tuliszkowie w dniu 2 grudnia  2019 r.