Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji

projektowej dla zadania pn. Budowa drogi w miejscowości Tarnowa”