Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu

spisu wyborców do referendum gminnego.