POSTANOWIENIE NR 319/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum

w referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji

zarządzonym na dzień 8 grudnia 2019 r.