POSTANOWIENIE NR 318/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia
Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Tuliszkowie

w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji

zarządzonym na dzień 8 grudnia 2019 r.