Zarządzenie nr 0050.105.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 14 października  2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II.