Zarządzenie nr 0050.101.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 7 października  2019 roku

w sprawie nabycia gruntu położonego w obrębie Wróblina, oznaczonego numerem działek 64/5 o powierzchni 0.0022 ha i 113/1 o powierzchni 0.0047 ha, 115/1 o powierzchni 0.0121 ha oraz 112/1 o powierzchni0.0217 ha.