Zarządzenie nr 0050.100.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 5 października  2019 roku

w sprawie nabycia gruntu położonego w obrębie Wróblina, oznaczonego numerem działek 64/3 o powierzchni 0.0018 ha i 65/1 o powierzchni 0.0140 ha