Zarządzenie nr 0050.99.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 2 października 2019  roku

zmieniajace zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Tuliszkowskiego Budżetu Obywatelskiego.