Zarządzenie nr 0050.96.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  27 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok.