Zarządzenie nr 0050.92.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  2.09.2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.; "Budowa drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu pod miejsca postojowe przy Szkole Podstawowej w Tuliszkowie".