POSTANOWIENIE NR 315/2019

 Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Tuliszkowie