POSTANOWIENIE NR 316/2019

 Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 13 listopada 2019 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum