Ogłoszenie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020- 2023.