Postanowienie nr 314/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie oraz Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie powołanych w związku z zarządzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Tuliszkowie, zarządzonym na dzień 8 grudnia 2019