Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 30 października 2019 r.