UCHWAŁA NR 0007.28.2019 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok