UCHWAŁA NR 0007.42.2019

 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwaly budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok