UCHWAŁA NR 0007.50.2019

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok