Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 16 października 2019 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania azbestu dla Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2019 - 2032."