Protokół nr XIII.2019

z XIII  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 29 lipca  2019r. o godz. 9-tej w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.