Imienny wykaz głosowania

na  XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu  16 września 2019 r.