Zarządzenie nr 0050.94.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  12.09. 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego

zadania pn."Przebudowa wraz z wyposażeniem

hydroforni w Gadowskich Holendrach - w formule zaprojektuj i wybuduj"