Zarządzenie nr 0050.88.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  27 sierpnia 2019 roku

w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie do udzielania zwolnień rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie.