Zarządzenie nr 0050.86.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  27 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Budowa drogi w miejscowości Kiszewy".