Zarządzenie nr 0050.83.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 20 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2019- 2022.