Zarządzenie nr 0050.80.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 5 sierpnia 2019 roku

w sprawie nabycia gruntu położonego w obrębie Wróblina, oznaczonego numerem działek: 96/1 o powierzchni 0.0034 ha, 98/1 o powierzchni 0.0097 ha, 104/3 o powierzchni 0.0229 ha.