Zarządzenie nr 0050.79.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 5 sierpnia 2019 roku

w sprawie nabycia gruntu położonego w obrębie Wróblina, oznaczonego numerem działki 106/1 o powierzchni 0.0096 ha.