Zarządzenie nr 0050.78.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  31 lipca 2019 roku

 w sprawie przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok.