Zarządzenie nr 0050.77.2019 r.

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  31 lipca 2019 roku

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok.