Zarządzenie nr 0050.76.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  30 lipca 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn:" Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków."