Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2019 roku.