Zarządzenie nr 0050.91.2019 r.

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  30.08. 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego

 zadania pn."Wykonanie demontażu rurociągu kanalizacji deszczowej

w miejscowości Tuliszków z wyłączeniem odcinka znajdującego się w pasie drogi wojewódzkiej"