Zarządzenie nr 0050.25.2019 r.  Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 27 marca 2019 roku

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalanai specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.